011-43086044  تلفن

           011-43084589  تلفکس

راسا پوشش ایرانیان

کفپوش بتنی دکوراتیو pdf button clear100

 

این محصولات كه بر پایه سیمان می باشد از تركیب مواد سخت معدنی و مصنوعی (به شكل های شكسته و گرد) مانند كوارتز، كراندوم، اكسید آلومینیوم، بایندر پایه سیمانی، پراكنده ساز و تثبیت كننده رنگهای معدنی و غیره بدست می آید.
این کفپوش پس از زیر سازی صحیح بر روی بتن های تازه و قدیمی قابل اجرا می باشد. هم اكنون استفاده از این محصولات در سراسر دنیا وسعت بسیار زیادی یافته است.
 
 
 
کفپوش بتن سخت 9

تماس با ما

آدرس : مازندران، آمل، خیابان طالب آملی، قبل دریای 58/2، مجتمع آرش، طبقه 2، واحد 4

تلفن       01143086044

تلفکس   01143084589

موبایل    09373853223

ایمیل    info@rasapi.com

ایمیل    rasapooshesh@gmail.com

وبلاک    rasapi.blogfa.com

Top of Page